Informatie Barronschool Moengo

De Barronschool te Moengo is een school voor Lager Beroepsgericht Onderwijs (LBGO), Elementair Beroepsonderwijs (EBO) en Lager Technische School 4 (LTS4). Het is beroepsgericht dat wil zeggen naast theoretische vakken worden er ook praktijkgerichte vakken verzorgd. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden (richtingen) waaruit de leerlingen kunnen kiezen.
Het totaal aantal leerlingen bedraagt nu 523, er zijn 27 docenten en een directrice.
De school heeft een streekfunctie rond Moengo en kent de laatste jaren een sterke groei. De 17 leslokalen en 5 praktijklokalen zullen moeten worden uitgebreid.

1e en 2e jaar Het 1e en 2e jaar zijn eigenlijk de basisjaren, in het 3e leerjaar mag de studierichting gekozen worden. Bijvoorbeeld een leerling is goed in de talen en leervakken, maar minder goed in de exacte vakken zo als natuurkunde en wiskunde. Deze leerling wordt aanbevolen de V-richting te kiezen.

V-stream De V-richting (V-stream) is de verzorgende richting waar de leerlingen vakken leren die te maken hebben met verzorging. Deze leren dan koken, huishoudelijk werk, voedingsleer, strijken en wassen.

AE-stream De administratief,- economische richting (AE-stream) met keuze uit Verkoop en Kantoorpraktijk.

T-stream Tenslotte de Technische richting (T-stream) die onderverdeeld is in Bouw en Constructiebankwerken.
In het 3e en 4e leerjaar wordt vooral de nadruk gelegd op de praktische vakken want een leerling met een LBGO-diploma moet feitelijk gelijk kunnen werken en verdienen.

EBO school Naast de LBGO is er ook een EBO school. Hier heb je de kinderen die zwak zijn in taal, rekenen en aanverwante vakken, maar waar toch wordt geprobeerd hun een vak te leren. Praktijk is dus zeer belangrijk. Deze school heeft 3 leerjaren waarna de leerling een certificaat krijgt. Hierin staat zijn actieve participatie vermeld.

LTS4 school Het LTS4 is de technische afdeling van Lager Technisch Onderwijs (lto). Deze opleiding wordt sinds kort aangeboden in Moengo om de kloof tussen LBGO / MULO en NATIN (Natuur Technisch Instituut) op te vullen.

Aantal Leerlingen Barronschool
Schooljaar Totaal LBGO EBO
2004-2005 363 266 97
2005-2006 403 324 79
2006-2007 439 355 84
2007-2008 523 414 109